$75,000+H Toyota

Toyota,Japan 18nov2014-23Nov2014

Surface:Carpet(I)

Main32 Won Hozomi,Eri(JPN) 3-6 6-4 6-2
Main16 Won Tanaka,Yuuki(JPN) 6-4 6-1
QF Lost Mestach,An-Sophie(BEL) 2-6 2-6