$25,000 Incheon

Inchen,Korea,Rep. 10Apr-11Apr2011
surface:Hard O
Qualifying Draw

Q1 Won Kao,Shao-Yuan(TPE) 6-4 6-7(2) 6-4
Q2 Lost Ogi,Chinami(JPN) 3-6 3-6